Veikla

UAB „Legisperitus“ tikslas yra profesionalus ir operatyvus teisinių paslaugų teikimas.

Tai kasdieninis mūsų darbas, siekiant kad Jūsų verslo plėtrai netrukdytų jokie teisiniai nesklandumai, o kilusios problemos būtų išspręstos pačiu efektyviausiu būdu, pasitelkiant visas teisėtas ir pagrįstas priemones.

Sritys, kuriose galime padėti:

Bendrovių teisė

 • įmonių steigimo, perregistravimo ir pertvarkymo dokumentų (įstatų, akcininkų, valdybos sprendimų ir pan.) rengimas;
 • įmonių steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo, susijungimų, įsigijimų, filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos nutraukimo dokumentų projektų rengimas, atstovavimas juos derinant bei registruojant;
 • konsultacijos restruktūrizavimo ir bankroto klausimais;
 • konsultacijos įmonės ir įmonių grupės valdymo klausimais (konsultacijos parenkant įmonės valdymo struktūrą ir ją formuojant, konsultacijos bei atstovavimas akcininkų, valdybos ir vadovų santykiuose ir pan.);
 • konsultacijos koncentracijos klausimais, pranešimų apie koncentraciją rengimas;
 • teisinis auditas;
 • įmonės „sekretoriaus“ paslaugos (valdymo organų sprendimų, protokolų, įsakymų bei kitų įmonės vidaus dokumentų rengimas).

Sutarčių teisė

 • konsultacijos sutarčių sudarymo, vykdymo, sąlygų keitimo, įvykdymo užtikrinimo, nutraukimo klausimais;
 • įvairių rūšių sutarčių rengimas ir vykdymo priežiūra.

Nekilnojamojo turto teisė

 • konsultacijos nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo, nuomos ir kitų sandorių struktūros klausimais, su tuo susijusių dokumentų ruošimas;
 • konsultacijos nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo klausimais.

Darbo teisė

 • konsultacijos darbo sutarčių sudarymo, keitimo, nutraukimo klausimais;
 • konsultacijos darbo bei poilsio laiko klausimais;
 • konsultacijos darbo apmokėjimo, skatinimo, kompensacijų ir mokesčių klausimais;
 • konsultacijos atsakomybės klausimais;
 • konsultacijos nekonkuravimo ir konfidencialumo klausimais;
 • konsultacijos sprendžiant darbuotojų ir darbdavių ginčus;
 • konsultacijos ir praktinė pagalba vidaus tvarkos taisyklų, pareiginių nuostatų ir kitų dokumentų parengimo klausimais.

Mokesčių teisė

 • konsultacijos gyventojų pajamų mokesčio, pelno mokesčio, pridėtinės vertės mokesčio, privalomojo sveikatos draudimo mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio ir kitų mokesčių teisės klausimais;
 • atstovavimas mokestiniuose ginčuose.

Asmens duomenų apsauga

 • konsultacijos asmens duomenų apsaugos klausimais, susijusių dokumentų parengimas;
 • duomenų apsaugos pareigūno paslaugos.

Intelektinės nuosavybės teisė

 • konsultacijos ir praktinė pagalba paslaugų bei prekių ženklų registravimo klausimais;
 • konsultacijos ir praktinė pagalba intelektinės nuosavybės teisių klausimais.

Viešieji pirkimai

 • tiekėjų pasiūlymų rengimas;
 • konsultacijos sutarčių sudarymo ir vykdymo klausimais;
 • pretenzijų perkančiosioms organizacijoms, skundų Viešųjų pirkimų tarnybai parengimas.

Finansų teisė

 • konsultavimas bei praktinė pagalba finansų įstaigų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo klausimais, su tuo susijusių dokumentų rengimas;
 • konsultavimas bei praktinė pagalba finansų įstaigų filialų, atstovybių steigimo klausimais;
 • konsultacijos finansinių paslaugų teikimo per sieną klausimais;
 • konsultacijos finansų įstaigų tvarkų, procedūrų, standartinių sutarčių rengimo klausimais bei šių dokumentų rengimas;
 • įvairių sandorių schemų bei su jomis susijusių sutarčių rengimas;
 • konsultacijos vertybinių popierių registravimo ir prekybos klausimais bei su tuo susijusių dokumentų rengimas;
 • kliento interesų atstovavimas priežiūros institucijose.