Veikla

Geriausių rezultatų pasiekiame bendradarbiaudami su įmonėms. Konsultuojame, rengiame dokumentus, atstovaujame, atliekame teisinį auditą.

Sritys, kuriose galime padėti:

Įmonių teisė

 • Įmonių, filialų ir atstovybių steigimas
 • Įmonių steigimo dokumentų pakeitimai
 • Įmonės vidaus dokumentų rengimas
 • Įmonių pirkimas–pardavimas
 • Akcijų pirkimas-pardavimas
 • Prekės ženklo registracija
 • Restruktūrizavimo ir bankroto procedūrų vykdymas
 • Klientų interesų atstovavimas institucijose

Sutarčių teisė

 • Ataskaitos apie juridinius asmenis
 • Konsultacijos visais sutarčių teisės klausimais
 • Atstovavimas derybose dėl sutarčių sudarymo, keitimo ar nutraukimo
 • Sutarčių su tiekėjais ar klientais rengimas
 • Pasirašytų sutarčių priežiūra ir jų vykdymo kontrolė
 • Konsultacijos netinkamo sutarčių vykdymo atvejais, pretenzijų rengimas
 • Sutarčių nutraukimo vykdymas
 • Teisinis sutarčių auditas

Darbo teisė

 • Konsultavimas ir atstovavimas darbo ginčuose
 • Sutarčių rengimas ir teisinė analizė
 • Darbo tvarkos taisyklių, instrukcijų ir kitų dokumentų rengimas
 • Darbo santykius reglamentuojančių dokumentų teisinis įvertinimas (auditas)

Mokesčių teisė

 • Konsultacijos mokesčių teisės klausimais
 • Atstovavimas mokestiniuose ginčuose
 • Mokesčių teisės aktų išaiškinimas