Ką reikia žinoti apie juridinio asmens pavadinimą


Įmonių steigimas /

Pasirinkti pavadinimą yra juridinio asmens steigėjo arba paties juridinio asmens teisė.

Civilinio kodekso 2.40 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų ir negali būti sudarytas tik iš tiesioginę veiklos daiktų ar paslaugų rūšį nurodančio bendrinio žodžio (žodžių) arba tik iš vietovardžio arba tik iš kitokio žodžio, neturinčio skiriamojo požymio.

Civilinio kodekso 2.39 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens pavadinimas neturi prieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei ir klaidinti visuomenę dėl juridinio asmens steigėjo, dalyvio, buveinės, veiklos tikslo, teisinės formos, tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių Lietuvos visuomenei užsienio įmonių, įstaigų ir organizacijų vardus, prekių ir paslaugų ženklus.

Registro tvarkytojas laikinai įrašo pavadinimą į Registrą tik gavęs Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtinimą, kad pavadinimas atitinka lietuvių bendrinės kalbos normas. Siekiant išvengti pakartotinių kreipimųsi į Registro tvarkytoją dėl juridinio asmens pavadinimų, kurie neatitinka lietuvių bendrinės kalbos normų, laikino įrašymo į Registrą, rekomenduojame kreiptis išankstinės konsultacijos dėl juridinio asmens pavadinimo atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją. Konsultacijos teikiamos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tel. (8 5)  2724520el. p. vlkk@vlkk.lt.

Teisės aktus, reglamentuojančius juridinių asmenų pavadinimų sudarymą, rasite šiuo adresu: http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/juridiniu-asmenu-pavadinimai/teisinis-reglamentavimas.

Administracinių nusižengimų kodekso 498 straipsnyje nustatyta, kad Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais bei Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų dėl valstybinės kalbos vartojimo nevykdymas užtraukia įspėjimą arba baudą įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams, pareigūnams ar kitiems nutarimų arba nurodymų nevykdantiems asmenims.