Asmens duomenų apsaugos politika


Dokumentai

Asmens duomenų apsaugos politika UAB „Legisperitus“ (į. k. 302441904) gerbia fizinių asmenų teisę į asmens duomenų apsaugą, saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Tvarkydami asmens duomenis apie Jus mes vadovaujamės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – GDPR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų taikytinų teisės aktų reikalavimų. Duomenų valdytojas: […]

Slapukų politika


Dokumentai

Siekdami pagerinti Jūsų naršymą ir patirtį šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelės apimties informacijos elementai, kurie siunčiami į Jūsų įrenginį iš internetinės svetainės ir saugomi Jūsų kompiuteryje tam, kad būtų palengvintas naudojimasis mūsų internetine svetaine bei pritaikytas interneto svetainės turinys prie naudotojų poreikių. Kai vartotojas vėl grįžta į tą pačią internetinę […]

Ką reikia žinoti apie juridinio asmens pavadinimą


Įmonių steigimas

Pasirinkti pavadinimą yra juridinio asmens steigėjo arba paties juridinio asmens teisė. Civilinio kodekso 2.40 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų ir negali būti sudarytas tik iš tiesioginę veiklos daiktų ar paslaugų rūšį nurodančio bendrinio žodžio (žodžių) arba tik iš vietovardžio arba tik iš kitokio žodžio, […]

Įmonių steigimas elektroniniu būdu


Įmonių steigimas

Registrų centro savitarnoje elektroniniu būdu galite įsteigti šių teisinių formų juridinius asmenis: individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, asociacija, mažoji bendrija, viešoji įstaiga, labdaros ir paramos fondas. Prašymą įregistruoti visų teisinių formų juridinius asmenis, įskaitant ir išvardytus aukščiau, galima teikti tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui teisės aktuose nustatyta tvarka. Veiksmus, kuriuos reikia atlikti ir teiktinus dokumentus rasite e. […]

Įmonių teisinę formą reglamentuojantys įstatymai


Įstatymai

Lietuvos Respublikoje gali veikti šios teisinės formos įmonės: akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, individualios įmonės, mažosios bendrijos, Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės. Visų šių įmonių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai: Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas Lietuvos […]