Ką reikia žinoti apie juridinio asmens pavadinimą


Įmonių steigimas

Pasirinkti pavadinimą yra juridinio asmens steigėjo arba paties juridinio asmens teisė. Civilinio kodekso 2.40 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų ir negali būti sudarytas tik iš tiesioginę veiklos daiktų ar paslaugų rūšį nurodančio bendrinio žodžio (žodžių) arba tik iš vietovardžio arba tik iš kitokio žodžio, […]

Įmonių steigimas elektroniniu būdu


Įmonių steigimas

Registrų centro savitarnoje elektroniniu būdu galite įsteigti šių teisinių formų juridinius asmenis: individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, asociacija, mažoji bendrija, viešoji įstaiga, labdaros ir paramos fondas. Prašymą įregistruoti visų teisinių formų juridinius asmenis, įskaitant ir išvardytus aukščiau, galima teikti tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui teisės aktuose nustatyta tvarka. Veiksmus, kuriuos reikia atlikti ir teiktinus dokumentus rasite e. […]