Įmonių steigimas elektroniniu būdu


Įmonių steigimas /

Registrų centro savitarnoje elektroniniu būdu galite įsteigti šių teisinių formų juridinius asmenis:

 • individuali įmonė,
 • uždaroji akcinė bendrovė,
 • asociacija,
 • mažoji bendrija,
 • viešoji įstaiga,
 • labdaros ir paramos fondas.

Prašymą įregistruoti visų teisinių formų juridinius asmenis, įskaitant ir išvardytus aukščiau, galima teikti tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui teisės aktuose nustatyta tvarka. Veiksmus, kuriuos reikia atlikti ir teiktinus dokumentus rasite e. gide.

Juridinio asmens pavadinimas
 • Juridinių asmenų pavadinimų paieškoje pasitikrinkite, ar Jūsų pageidaujamas pavadinimas nėra tapatus įregistruotų juridinių asmenų ar laikinai į Juridinių asmenų registrą įrašytiems pavadinimams. Ar pavadinimas atitinka kitus reikalavimus ir gali būti naudojamas steigiant naują juridinį asmenį ar keičiant juridinio asmens pavadinimą, nustatys Juridinių asmenų registro tvarkytojas, kai pateiksite prašymą dėl pavadinimo laikino įrašymo į Registrą.
 • Susipažinkite, kas žinotina apie juridinio asmens pavadinimą
 • Transliteravimo taisyklės
 • Video mokymų medžiaga apie juridinio asmens pavadinimo rezervavimą
Juridinio asmens steigimas elektroniniu būdu

Steigiant individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę, asociaciją, viešąją įstaigą, mažąją bendriją ar labdaros ir paramos fondą dokumentai gali būti elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui per elektroninę Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu:

 • steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą*;
 • individualios įmonės steigėjas yra veiksnus fizinis asmuo;
 • dokumentai rengiami vadovaujantis patvirtintomis pavyzdinėmis (nuostatų, įstatų, steigimo akto ar steigimo sutarties) formomis;
 • juridinio asmens pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo „Lietuva“;
 • yra patalpų savininkų elektroniniu parašu pasirašytas sutikimas naudoti patalpas buveinei registruoti, jeigu patalpos nėra steigėjo asmeninė nuosavybė;
 • uždarosios akcinės bendrovės akcijos apmokamos piniginiu įnašu;
 • asociacijos, viešosios įstaigos ar labdaros ir paramos fondo veiklos tikslai ir veiklos sritys atitinka Viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslų ir veiklos sričių klasifikatorių;
 • labdaros ir paramos fondas nevaldo neliečiamojo kapitalo;
 • pavadinimas yra laikinai įrašytas į Juridinių asmenų registrą.
Steigiant uždarąją akcinę bendrovę atidaryti kaupiamąją sąskaitą ir suformuoti įstatinį kapitalą galite tik elektroniniu būdu DNB, Danske, Citadele, Swedbank, SEB, Šiaulių banke ar Medicinos banke. Savitarnos sistemoje teikiant prašymą įregistruoti uždarąją akcinę bendrovę, reikia:
 • pateikti bankui elektroninę paraišką;
 • kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti banko darbuotojo parengtą kaupiamosios sąskaitos sutartį;
 • bankui informavus Registrų centro elektroninių paslaugų sistemą apie sudarytą sutartį ir į kaupiamąją sąskaitą perverstas lėšas įstatiniam kapitalui suformuoti, tęsti įmonės registravimą.

* Šiuo metu galima naudotis kvalifikuotu elektroniniu parašu, išduotu:

 • valstybės įmonės Registrų centro Sertifikatų centro (daugiau informacijos apie Registrų centro elektroninį parašą rasite adresu www.elektroninis.lt);
 • mobiliojo ryšio operatorių – Bitė, Telia, Tele2 ir Teledema;
 • Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos, t.y. naudotis asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai.